آذر ۲۳, ۱۳۹۶ amir 0دیدگاه

آشپزخانه، کامل. سقف و دیوار همگی روغنی رنگ می شود. تا قابل شستشو شود. در و پنجره ها رنگ روغنی زده می شود تا از پوسیدگی و خرابی آن در مقابل آب و هوا کاسته شود. و مهم نیست در آهنی یا چوبی باشد. ولی اتاق ها چون مانند آشپزخانه بخار چرب ندارد، فقط دیوارها رنگ روغنی زده می شود تا در صورت کثیف شدن قابل شستشو باشد ولی سقف ها به خاطر زیبایی بیشتر از رنگ پلاستیک استفاده می شود. اگر سقف روغنی زده شود، نور چراغها را به شکل آزار دهنده منعکس می کند. رنگ روغنی ساختمان: ابتدا…

آذر ۲۳, ۱۳۹۶ amir 0دیدگاه

طبق آخرین آمار در حال حاضر، رنگ‌هایی که در بیشتر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه استفاده می‌شوند، در کشورهای پیشرفته از چرخه استفاده خارج شده‌اند زیرا در آن‌ها اکسید سرب که سرطان زاییش ثابت شده به کار رفته است و باعث مضرات بسیار زیادی برای کارکنان کارخانجات رنگ‌سازی می‌شود. و همچنین برای مصرف کنندگانی که در معرض استنشاق مواد فرار می‌باشند مضر است پس از گذشت حدود ۷۰ سال از تولید رنگ هنوز عیوب فراوانی برای رنگ شیمیایی موجود می‌باشد. لذا به دلایل دانش ایرانی بدین فکر افتاد که لااقل برای رنگ آمیزی اماکن و ساختمانها شالوده‌ای از…

آذر ۲۳, ۱۳۹۶ amir 0دیدگاه

طبق آخرین آمار در حال حاضر، رنگ‌هایی که در بیشتر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه استفاده می‌شوند، در کشورهای پیشرفته از چرخه استفاده خارج شده‌اند زیرا در آن‌ها اکسید سرب که سرطان زاییش ثابت شده به کار رفته است و باعث مضرات بسیار زیادی برای کارکنان کارخانجات رنگ‌سازی می‌شود. و همچنین برای مصرف کنندگانی که در معرض استنشاق مواد فرار می‌باشند مضر است پس از گذشت حدود ۷۰ سال از تولید رنگ هنوز عیوب فراوانی برای رنگ شیمیایی موجود می‌باشد. لذا به دلایل دانش ایرانی بدین فکر افتاد که لااقل برای رنگ آمیزی اماکن و ساختمانها شالوده‌ای از…